Voorwaarden Beauty en Fun

Kleding verhuur

 1. Beauty & Fun, kledingverhuur, verhuurt de in het contract omschreven kledingsstuk (en/of accessoires voor de overeengekomen periode en de afgesproken huurprijs. De huurprijs geldt voor 1 dag (ene dag halen volgende dag retour brengen), tenzij anders overeengekomen. De huurprijs en borgsom dienen vooraf te worden afgerekend.
 2. Voor alle kostuums en accessoires is een borgsom vereist t.w.v. € 30,00 en € 10,00 per accessoire
 3. De huurder dient zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren, indien geen legitimatie aanwezig is, dan wordt er een dubbele borgsom voldaan door de huurder.
 4. De tarieven zijn inclusief reiniging en B.T.W.
 5. Indien het gehuurde anderzijds gereinigd moet worden dan gebruikelijk is dient de huurder deze kosten te betalen.
 6. Huurder is gehouden het gehuurde binnen de afgesproken termijn bij Beauty & Fun te doen terugbezorgen. Indien het gehuurde later wordt terug bezorgd dan is afgesproken, worden er extra huurdagen in rekening gebracht tot het bedrag van de nieuwwaarde.
 7. Bij beschadiging of vermissing van het gehuurde wordt dat ter beoordeling van Beauty & Fun reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening gebracht. Huurder is aansprakelijk voor het gehuurde vanaf het moment van ontvangst door de huurder tot het moment van innemen door Beauty & Fun.
 8. Vervangingskosten geschieden op basis van nieuwwaarde.
 9. Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren c.q. door te lenen aan derden!
 10. Tenzij hierboven anders beschreven, geldt het geen in het Burgerlijk Wetboek en andere regels t.a.v. de huurovereenkomst is geregeld.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2014 en vervangen alle voorgaande exemplaren of afspraken.